A.   Misiuni pe teritoriul national

1. Ordine si disciplina

 • Controleaza personalul militar care se deplaseaza pe domeniul public asupra modului de purtare a tinutei, existentei documentelor militare si respectarii regulilor civice;
 • Controleaza modul de pastrare a ordinii si disciplinei în locurile/zonele aglomerate, des frecventate de militari, luând masurile ce se impun pentru eliminarea situatiilor conflictuale între militari sau între militari si civili (statii de autobuz, gari, parcari, restaurante, etc.);
 • Controleaza, restabileste si mentine respectarea ordinii si disciplinei pe timpul desfasurarii activitatilor sau ceremoniilor militare sau civile (sarbatorirea Zilei Nationale, exercitii tactice cu trupe în teren, etc.), unde participa personal militar;
 • Asigura mentinerea ordinii si disciplinei la Tribunalul Militar,;
 • Cauta si opereaza retineri ale personalului militar dezertat, independent sau în cooperare cu celelalte forte cu atribtiuni în acest sens (Jandarmeria, alte forte M.A.I., S.R.I., etc);
 • Asigura, la ordin, paza militarilor arestati sau retinuti, inclusiv pe timpul transportului acestora;
 • Actioneaza împreuna cu celelalte forte cu atributiuni în acest sens, pentru rezolvarea conflictelor sau litigiilor între militari si militari si civili, atunci când li se ordona acest lucru;
 • Previne, independent sau în cooperare cu alte forte, furtul echipamentelor militare, armamentului si munitiilor, dispozitivelor electronice sau electronooptice si alte materiale din instalatiile sau bazele militare;
 • Previne introducerea ilegala în bazele/unitatile militare a obiectelor/materialelor/substantelor cu grad ridicat de pericol sau substantelor psihotrope (droguri, etc);
 • Poate executa (dispune de capabilitati) cautarea, salvarea si/sau evacuarea, împreuna cu formatiunile Apararii Civile Pompierilor, Jandarmi sau alte forte M.A.I., a persoanelor civile sau militare, în cazul producerii unor incendii, explozii, catastrofe (cutremure, inundatii, epidemii, dezastre, etc.) si ia masuri de limitare/eliminare a cauzelor (acolo unde este posibil) si a efectelor acestora.

2. Protectia Fortei

·        Asigura protectia fizica a personalului militar sau civil, în unitatile/bazele de dispunere/stationare;

·        Asigura, la ordin, paza, protectia apropiata si securitatea personalitatilor militare si/sau civile cu functii importante în Sistemul National de Aparare sau sosite în vizita la nivelul sefului Statului Major al Fortelor Terestre sau la unitati militare din Fortele Terestre;

·        Asigura, independent sau în cooperare cu alte forte (straine), protectia personalului militar si/sau civil sosit în tara cu ocazia desfasurarii unor conferinte, aplicatii si exercitii;

·        Poate executa, în cooperare cu celelalte componente ale S.N.Ap. interventia antiterorista sau riposta contraterorista pentru salvarea, eliberarea, recuperarea personalului militar sau civil retinut ca ostatic sau prizonier;

·        Identifica, împiedica si anihileaza actiunile elementelor diversioniste ale caror tinte le reprezinta militari sau activitatile acestora, unitati militare sau raioane/zone/obiective/instalatii sub incidenta Ministerului Apararii.;

·        Desfasoara activitati specifice de prevenire a sabotajelor la obiectivele, instalatiile sau echipamentele militare fixe sau mobile;

·        Cauta, gaseste si retine, împreuna cu celelalte forte din S.N.Ap. militarii care încalca legile penale (detin ilegal armament/munitie, substante psihotrope/interzise sau periculoase);

      Pentru executarea în conditii bune a misiunilor pe linia protectiei fortelor, unitatile/subunitatile au capabilitatile necesare culegerii de date si informatii, executarii recunoasterilor si cercetarii itinerariilor, zonelor si raioanelor de deplasare sau dispunere a trupelor proprii sau partenere.

3. Controlul si directionarea traficului militar

 • Supravegheaza, îndruma si controleaza autovehiculele militare si verifica respectarea Regulamentului privind circulatia autovehiculelor pe drumurile publice, a ordinelor si dispozitiunile emise de catre structurile Ministerului Apararii si Statului Major al Fortelor Terestre;
 • Verifica starea de întretinere, tehnica si de exploatare a vehiculelor militare, controleaza legalitatea curselor si siguranta încarcaturii, luând masuri imediate de eliminare a neajunsurilor constatate;
 • Dispune de masuri de prevenire a accidentelor rutiere;
 • Asista personalul Politiei Rutiere în cazul în care vehiculele apartinând Fortelor Terestre au fost implicate în accidente de circulatie;
 • Directioneaza  traficul militar pe anumite directii/rute/cai, asigura însotirea convoaielor care transporta încarcaturi periculoase sau agabaritice, executa escortarea si protectia autoturismelor ce asigura deplasarea unor delegatii militare române sau straine si realizeaza siguranta deplasarilor pe timpul desfasurarii exercitiilor tactice, taberelor de instructie sau aplicatiilor.

4. Investigatii

 • Verifica, la ordin, legalitatea si veridicitatea cererilor, plângerilor sau sesizarilor militarilor sau persoanelor civile care fac referire la domeniul militar, luând masuri de rezolvare a acestora sau de întocmire a materialelor necesare si înaintarea acestora catre structurile abilitate sa dispuna masuri. Verifica modul de solutionare a problemelor.
 • Investigheaza, la ordin, împreuna cu organele M.A.I. evenimentele care au dus la accidente sau accidentari grave, în care a fost implicat personal militar, luând masuri de prevenire;
 • Asista, la cerere, la investigarea accidentelor de circulatie în care a fost implicat personal militar.

 

B. Misiuni executate în afara teritoriului national

 

 • Supravegherea si asigurarea securitatii zonei de responsabilitate;
 • Mentinerea/restabilirea ordinii si disciplinei;
 • Controlul traficului;
 • Culegerea de date si informatii;
 • Executarea recunosterilor ;
 • Executarea de cautari si scotociri, în vederea descoperirii, retinerii sau anihilarii fortelor ostile;
 • Asigurarea actiunilor fortelor armate;
 • Sprijinirea  ONG (Organizatii Non-Guvernamentale) si a politiei locale;
 • Asigurarea rezervei Fortei Multinationale;
 • Sprijinirea prezentei militare;
 • Supravegherea activitatilor în vederea respectarii conventiilor.
 • Executarea de patrule mobile, pe jos si îmbarcat pe tehnica, executarea Punctelor de Control fixe si mobile, permanente sau temporare, în scopul prevenirii traficului de armament, munitii si/sau substante periculoase, drogurilor sau de fiinte umane;
 • Patrularea zonei de responsabilitate în vederea descurajarii actiunilor ostile împotriva unei Forte Multinationale;
 • Executarea de actiuni de lupta, în vederea mentinerii unor obiective importante sau pentru scoaterea de sub focul inamicului a militarilor fortei proprii sau apartinând Fortei Multinationale
 • Executarea patrularii raionului de stationare a Fortei Multinationale, în vederea prevenirii atacurilor cu mortiere si/sau rachete balistice
 • Asigurarea securitatii unor aeroporturi
 • Asigurarea protectiei personalitatilor militare si civile;
 • Executarea, la ordin, a controlului multimilor;
 • Asigurarea punerii în aplicare a prevederilor SOP (Proceduri Standard de Actiune)
 • Asigurarea securitatii punctelor de trecere a frontierei;
 • Executarea de patrulari în scopul descurajarii actiunilor ostile;
 • Asigurarea securitatii în zonele de separatie/frontiere;
 • Escortarea si paza persoanelor retinute, de la locul de retinere pâna la predarea acestora;
 • Executa serviciul de QRF (Forta de Interventie Rapida) a bazelor.

 

Aceste misiuni au fost executate în teatrele de operatii independent sau în cooperare cu alte forte române sau apartinând NATO, EUFOR, ONU, OSCE, CIVPOL, sau apartinând natiunii-gazda.